Programe Master

PLAN DE STUDII, Ciclul II, Studii superioare de master, program: Antreprenoriat și administrarea afacerilor

Acest program a fost modernizat în cadrul proiectului: 
Erasmus+ Consolidarea capacităților în învățământul superior
Proiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 
Titlu: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA