CONDUCEREA EXECUTIVĂ A FACULTĂȚII DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Decan
Liliana CECLU, doctor, conferențiar universitar
Tel.: +373 299 41226
e-mail: ceclu.liliana@usch.md
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5500-7785
Prodecan
Liudmila ROȘCA-SADURSCHI, doctor, conferențiar universitar
Tel.: +373 299 41226
e-mail: sadurschi.ludmila@usch.md
Șef Departament Științe Economice
Ana NEDELCU, doctor, conferențiar universitar
e-mail: nedelcu.ana@usch.md
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3980-110X
Șef Departament Inginerie și Științe Aplicate
Iurie RUMEUS, doctor, conferențiar universitar
e-mail: rumeus.iurie@usch.md