Istoric | FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate a fost înființată în 1999 și a fost numită la acea vreme Facultatea Știinte Reale. Din 2004 facultatea a fost reorganizată sub denumirea de Facultatea de Economie, Informatică și Matematică, iar în anul 2015 a fost redenumită Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.
În prezent facultatea reprezintă o componentă însemnată a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, fiind una dintre cele mai dinamice facultăți, care aspiră permanent către întreținerea unui mediu propice învățării de înaltă calitate, prin pasiunea pentru cunoaștere și inovare a cadrelor științifico-didactice și didactice. Facultatea dispune de personal didactic și științifico-didactic profesionist, entuziast și deschis spre provocările noii generații.
Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate asigură un învățământ performant, având ca misiune principală formarea tinerilor specialiști în domeniul economiei, informaticii și ingineriei, în funcție de cererile de pe piața muncii și de nevoile dezvoltării socio-economice ale regiunii de sud a Moldovei.
Activitatea profesional-didactică a facultății este asigurată de departamentele:
Facultatea noastră oferă studenților programe academice moderne la nivel de Licență și Master.
În prezent, facultatea gestionează următoarele programe de licență:
De asemenea, facultatea oferă și 3 programe de master:
Studiile se desfașoară la învatamântul cu frecvență de zi și învățământul cu frecvență redusă, la locuri finanțate din buget și la locuri prin contract cu achitarea taxei de studii.
Facultatea dispune de săli de studii și laboratoare dotate cu echipamente performante de ultimă generație, astfel, oferind studenților condiții excelente de studiu și cercetare.
Facultatea oferă studenților nu doar programe academice, dar și experiențe de neuitat, relații interumane de cea mai bună calitate, un mediu de învățare stimulativ de o înaltă calitate. Activitățile educative sunt menite să contribuie la dezvoltarea multilaterală a studenților, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale și afirmarea studențlor nu numai în cadrul orelor.