LOCURI DE PRACTICĂ

pentru programul de studii ,,Inginerie și Management în Industria Alimentară”

La programul de sudii ,,Inginerie și Management în Industria Alimentară” sunt prevăzute patru stagii de practică: la anul I, II, III şi IV. La anul I – practica de inițiere cu dutrata 1 săptămână; anul II – practica tehnologică cu durata de 2 săptămâni; anul III – practica managerială – 2 săptămâni şi la anul IV – practica de cercetare și proiectare de licență – 9 săptămâni.

Pentru a oferi studenţilor posibilitatea efectuării practicii de specialitate și de licență, s-au încheiat convenţii de colaborare cu instituţiile-baze de practică. Conform contractelor încheiate cu întreprinderile alimentare (S.A. ,,Cahulpan”, S.A. ,,Bere Unitanc”, S.A. ,,Fabrica de brânzeturi din Cahul”, S.A. ,,Vinia Traian”, S.R.L. ,,Pomul”), studenţii pot să realizeze practica de inițiere, tehnologică, managerială și de licență. Ei sunt repartizaţi, în dependenţă de numărul studenţilor în fiecare grupă academică, dar nu mai mult de 5 la o întreprindere. De asemenea studinții pot sa vină cu propunerile personale referitor la locul desfășurării stagiului de practică, și în cazul dat încheie cu întreprinderea un contract individual privind realizarea stagiului de practică.

LOCURI DE PRACTICĂ

pentru programul de studii ,,Informatica”

La programul de studii ,,Informatică” sunt prevăzute trei stagii de practică: în anul II – practica de inițiere – 2 săptămâni; în anul III - practica de specialitate – 4 săptămâni şi practica de licență – 5 săptămâni. În total – 11 săptămâni cu cca 450 ore.

Pentru a oferi studenţilor posibilitatea efectuării practicii de specialitate, s-au încheiat convenţii de colaborare cu instituţiile-baze de practică, cum ar fi S.A. “Moldtelecom”, S.R.L. “Starnet Regional” (Cahul), precum și întreprinderi industriale, bănci comerciale din sudul Republicii Moldova, și alte instituții la care studenții programului de studii respectiv pot să-și aprofundeze cunoștințele și capete abilități noi în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale. De asemenea studinții pot sa vină cu propunerile personale referitor la locul desfășurării stagiului de practică, și în cazul dat încheie cu instituţia-bază de practică un contract individual privind realizarea stagiului de practică.