CONSILIUL FACULTĂȚII DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Nr. d/o

Nume / Prenume

Funcţia

e-mail

1

Ceclu Liliana

Decan, doctor, conferențiar universitar
Președintele Consiliului Facultății

ceclu.liliana@usch.md

2

Roşca-Sadurschi Ludmila

Prodecan, doctor, conferențiar universitar Vicepreședintele Consiliului Facultății

sadurschi.ludmila@usch.md

3

Nedelcu Ana

Șef Departament Științe Economice, doctor, conferențiar universitar

nedelcu.ana@usch.md

4

Rumeus Iurie

Șef Departament Inginerie și Științe Aplicate, doctor, conferențiar universitar

rumeus.iurie@usch.md

5

Şchiopu Irina

Membru al Departamentului Științe Economice, doctor, conferențiar universitar

schiopu.irina@usch.md

6

Popovici Ilona

Membru al Departamentului Inginerie și Științe Aplicate, asistent universitar

popovici.ilona@usch.md

7

Chițanu Lidia

Studentă BA1901

chitanu.lidia@uasch.md

8

Mevșa Olga

Studentă BA2001

mevsa.olga@usch.md

Decanul Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate

Ceclu Liliana, dr., conf.univ.