Baza tehnico-materială

Pentru asigurarea realizării activităților didactice prevăzute în planurile de învățământ la programe de studii ghidate de Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate se utilizează:
Laboratoare de Informatică dotate cu 30 de calculatoare; Laboratorul de Chimie și microbiologie; Laboratorul de tehnologii generale în industria alimentară; Laboratorul de Operații unitare în industria alimentară; Laboratorul de Fizica, electrotehnica și automatica; Laboratorul de Mecanică și studiul materialelor; Laboratorul de Proiectarea și construirea roboților; Laboratorul 1C (16 calculatoare); Laboratoare e-learning în economie (27 de calculatoare); Laborator lingofonic (16 calculatoare); Săli de curs dotate cu table multimedia.