Informaţii genarale despre Departamentul ISA

Ingineria reprezintă arta aplicării cunoștințelor științifice, teoretice și a experienței practice pentru a crea sau îmbunătăţi obiecte și procese utile, care uşurează munca şi viaţa cotidiană al omului. Cuvântul “ingineria” provine din limba latină – “ingenium” – ceea ce înseamnă ingeniozitate, creativitate, iscusitate. Astfel ingineria reprezintă o activitatea intelectuală al omului, iar cei care se ocupă cu ingineria sunt numiţi ingineri.
Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate a fost înfiinţată în cadrul Facultăţii de Economie, Informatică și Matematică în anul 2008 şi începând cu acest an este catedra de profil la două programe de studii „Informatica” şi „Ingineria şi Management în Transport Naval”. În anul 2010 se înfiinţează un nou program de studii „Ingineria şi Management în Industria Alimentară”, care de asemenea este ghidat de catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate. În anul 2017 Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate este reorganizată în Departamentul Inginerie și Științe Aplicate în cadrul Facultății Economie, Inginerie și Științe Aplicate. În anul 2018 a fost autorizat programul de studii „Ingineria şi Management în Construcția de Mașini (Automotive)” care este ghidat de Departamentul de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate.

Rumeus Iurie, dr. conf. univ. interimar, șef Departament Inginerie și Științe Aplicate (2014-prezent)

Pe parcursul anilor de activitate şefii de catedra/departament au fost: dr., conf. univ. Balcănuţă Nicolae (2008-2011), dr., conf. univ. Bîrlea Svetlana (2011-2014). În prezent şef de departament este dr., conf. univ. interimar Rumeus Iurie.
În prezent Departamentul Inginerie şi Ştiinţe Aplicate ghidează 3 programe de studii la ciclul I licența, învățământ cu frecvența, și 1 program de studii la ciclul II Master, precum urmează:
Componeța Departamentului Inginerie și Științe Aplicate
În prezent în cadrul departamentului activează 8 titulari și 1 cumulard intern.
Nr. crt. Nume, Prenume Gradul ştiinţific/ Titlu ştiinţific Adresa electronică
1 Balcănuță Nicolae dr. conferenţiar universitar nicolae.balcanuta@usch.md
2 Bîclea Diana dr. conferenţiar universitar biclea.d@gmail.com
3 Bîrlea Svetlana dr. conferenţiar universitar birlea.svetlana@mail.ru
4 Bunea Marina dr. conferenţiar universitar schitanum@gmail.com
5 Ceclu Liliana dr. conferenţiar universitar ceclu.liliana@usch.md
6 Căpățână Ana dr. lector universitar capatina.ana@usch.md
7 Popovici Ilona asistent universitar ilonapopovici8@gmail.com
8 Rumeus Iurie dr. conferenţiar universitar rumeus.iurie@usch.md
9 Vîșcu Irina asistent universitar viscu.irina@usch.md