Despre Catedra de Științe Economice

În conformitate cu decizia Senatului USC din 22.01.2021, toate departamentele din structura universității a fost reorganizate în catedre. Astfel, din 25 ianuarie anului curent, Departamentul de Științe Economice, înființat în anul 2017 în urma unirii a două catedre de profil economic, Catedra de Economie și Management în Afaceri și Servicii și Catedra de Finanțe și Evidență Contabilă, a devenit Catedra de Științe Economice.
Catedra este o subdiviziune structurală fundamentală a USC, care funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, Cartei universitare și instrucțiunilor USC. Catedra este unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate, și are drept scop organizarea și realizarea la un nivel înalt a activităților didactice și științifice, metodice, consultative la una sau mai multe unități de curs înrudite.
Catedra îndeplinește următoarele atribuții:
Catedra de Științe Economice ghidează două programe de licență și două programe de master după cum urmează:
Procesul didactic este asigurat de către 10 cadre științifico-didactice din cadrul USC, din care 5 cadre dețin titluri științifice (1 dr.hab., 4 dr.) și didactice (1 prof.univ., 1 conf.univ., 3 conf.univ.interm.), 5 cadre sunt doctoranzi:
Nr. crt. Nume, Prenume Funcția, titlul științifico-didactic ORCID ID
1 Nedelcu Ana Șef-departament, dr. ec., conf.univ.inter. https://orcid.org/0000-0002-3980-110X
2 Popa Andrei Dr.hab.ec., prof.univ. https://orcid.org/0000-0003-2006-6923
3 Todos Irinaa dr. ec., conf.univ. https://orcid.org/0000-0003-1012-7809
4 Roșca-Sadurschi Liudmila dr. ec., conf.univ.inter. https://orcid.org/0000-0003-1358-0019
5 Șchiopu Irina dr. ec., conf.univ.inter. https://orcid.org/0000-0002-8790-3469
6 Vicol Iulia Cadru didactic https://orcid.org/0000-0002-5675-9994
7 Donea Sofia Cadru didactic https://orcid.org/0000-0001-5479-3788
8 Gîrneț Slavic Cadru didactic https://orcid.org/0000-0002-7628-0788
9 Noni Ludmila Cadru didactic https://orcid.org/0000-0002-7474-6580
10 Chironachi Corina Cadru didactic https://orcid.org/0000-0002-8201-3125
Misiunea catedrei este de a forma specialişti pe piaţa muncii care să acopere, în primul rând cererea de resursă umană calificată pe plan local şi regional dar şi la nivel naţional/internaţional. Procesele de cercetare, inovare şi învăţare vizate prin misiunea Universităţii urmăresc dezvoltarea cunoaşterii, a aptitudinilor şi competenţelor studenţilor, ale membrilor comunităţii academice, prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.
Viziunea catedrei este de a deveni un etalon la nivel local şi regional, prin crearea unor centre de cercetare axate pe excelenţă, cu implicaţii majore în dezvoltarea socio-economică a comunităţii.
Valorile promovate în dezvoltarea programelor de studiu ghidate de catedră pun accentul pe: