Susținerea tezelor de Master. Specialitatea: Tehnologii Informaționale în Instruire (MTII 2001)

Astăzi, în cadrul #USC, studenții de la specialitatea: Tehnologii Informaționale în Instruire (MTII 2001), au susținut teza de master.
Dragi absolvenți, teza reprezintă doar începutul unui nou drum, care trebuie să fie constituite din #învăţare pe tot parcursul vieţii.
Sunteţi viitorul acestei ţări, iar acest #viitor depinde foarte mult de calitatea pregătirii pe care o aveţi.
Felicitări cordiale, succes și energie pentru a continua munca în domeniul cercetării și inovării.
Mulțumim membrilor comisiei de susținere publică a tezelor și coordonatorilor științifici pentru munca pe care o depun.
Educația ne deosebește, alege #USC.