FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE

Conferința Ştiințifică Naţională

„INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE”

ediţia a VII-a

16 decembrie 2022

 Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, are onoarea de a Vă invită la un important eveniment academic: Conferința Ştiințifico-Practică Naţională „INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE” ediţia a VII-a, la 16 decembrie 2022.

Pentru participarea cu lucrări ştiinţifico-practice, vă  rugăm  să completaţi  formularul de participare, accesând acest link,  până la data de 09 decembrie 2022, iar lucrarea finală (în extenso) poate fi transmisă până la data de 16 ianuarie 2023.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în cadrul următoarelor secții:

 • Dezvoltarea inovațională în antreprenoriat, management și activități de ramură
 • Rolul finanțelor și contabilității în economia inovațională
 • Științe inginerești și cercetări aplicative
 • Creativitate și inovație în domeniul educației și al științelor sociale

Limbi de comunicare: Română, Rusă, Engleză.

Evenimentul va avea loc în data de 16 decembrie 2022, ora 9:00.

Cerinţele faţă de materialele pentru publicare le găsiți în template-urile atașate.

 COMITETUL ȘTIINȚIFIC

POPA Andrei, dr. hab, prof. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

PARMACLI Dmitrii, dr. hab, prof. univ., Universitatea de Stat din Comrat

BRAICOV Andrei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

VELICOVA Tatiana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Comrat

BOTNARI Nadejda, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice a Moldovei

TCACI Carolina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

TODOS Irina, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

GHENDOV-MOȘANU Aliona, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

NEDELCU Ana, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

CECLU Liliana, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

BUNEA Marina, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

BÎCLEA Diana, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

BÎRLEA Svetlana, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

AMARFI – RĂILEAN Nelli, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

ROȘCA-SADURSCHI Liudmila — dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

COMITETUL ORGANIZATORIC

CECLU Liliana   —   Președintele comitetului organizatoric      

RUMEUS Iurie                                                          

BUNEA Marina                                                        

NEDELCU Ana                                                         

ROȘCA-SADURSCHI Liudmila

Rugăm să expediați textele comunicărilor până la data de 16 ianuarie 2023, la adresa de mail a responsabilului secțiunii pentru care optați:

No.

Secțiuni

Responsabil

E-mail, telefon

1.

Dezvoltarea inovațională în antreprenoriat, management și activități de ramură

ROȘCA-SADURSCHI Liudmila

ludmila.rosca-sadurschi@feisa.usch.md 079590184

2.

Rolul finanțelor și contabilității în economia inovațională

NEDELCU Ana

ana.nedelcu@feisa.usch.md

079914569

3.

Științe inginerești și cercetări aplicative

BUNEA Marina

marina.bunea@feisa.usch.md

079232457

4.

Creativitate și inovație în domeniul educației și al științelor sociale

CECLU Liliana

liliana.ceclu@feisa.usch.md 079969730

 Certințe de redactare

 1. Dimensiunea lucrării — Lucrările în extenso nu trebuie să depăşească 10 000 – 30 000 semne (0,25 c.a – 0,75 c.a.) format A4, margini sus 2.0 cm, jos 2.0, stanga 3.0, dreapta 1.5 cm, interval 1.0 rânduri.
 2. Titlul lucrării — Centrat, majuscule, Times New Roman 12 pt., bold, în limba română, un rând liber, limba engleză, urmat de un rând liber.
 3. Autorul (autorii) – Dreapta, Times New Roman, 11 pt, bold, Prenume, Nume, urmat pe rand separat de instituția de apartenență, separat e-mail, rând liber.
 4. Rezumatul în limba română – Times New Roman 11 pt., italic, 150-200 cuvinte, un rând liber.
 5. Cuvinte Cheie – Stânga,Times New Roman 11 pt., bold, italic, maxim 5 cuvinte reprezentative în ordine alfabetică, rând liber.
 6. Abstract în limba engleză — Times New Roman 11 pt., italic, 150-200 cuvinte.
 7. Key words: — 3-5 words, Times New Roman 11 pt., bold, italic, maxim 5 cuvinte reprezentative în ordine alfabetică, rând liber.
 8. Textul lucrării – Times New Roman 11 pt, la 1,0 rânduri, paragraf (first line) 1,25 cm. În text, citarea surselor bibliografice se face scriind drept, între paranteze, numărul de ordine al lucrării şi, eventual, pagina; exemplu: [3, p. 291].
 9. Subtitluri –Left, Times New Roman 12, bold,  spaţiere cu un rând deasupra şi dedesubt.
 10. Tabele —Centrate în pagină, titlul centrat, bold, Times New Roman 11 pt, numerotate consecutiv. Nu se admit tabele scanate.
 11. Fotografii, desene, grafice, figuri – numerotate în ordine, centrate pe pagina, rand liber inainte și după, titlul sub figura centrat, bold, font 11 pt
 12. Bibliografie —Plasată la sfârşitul lucrării. Lucrările se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct; când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare, regula privitoare la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume. Times New Roman 11 pt, Autor: nume, prenume.Titlul lucrarii. Editura. Anul apariţiei, pagina.