Note de curs la disciplina Analiza Economico-financiară-Miron Oxana, dr., conf.univ. Schiopu Irina, lect. univ

Suport de curs -Economia și organizarea turismului- Gîrneț Slavic, lector super. univ. 

Suport de curs -Teoria economică- Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Suport de curs -Doctrine economice- Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Bazele Contabilității-Schiopu Irina, lect. univ

Suport de curs – Gestiunea resurselor turistice – Noni Ludmila, lector superior. univ.

Suport de curs – Integrare economică europeană – Noni Ludmila, lector superior. univ.

Suport de curs – Tehnologia serviciilor de restaurație – Noni Ludmila, lector superior. univ.

Suport de curs – Comunicarea și corespondența în afaceri -Vulpe Olesea, lector superior. univ.

Suport de curs – Managementul agențiilor de turism -Vulpe Olesea, lector superior. univ.

Suport de curs – Marketing și business planing -Vulpe Olesea, lector superior. univ

Suport de curs – Marketing turistic -Vulpe Olesea, lector superior. univ

Suport de curs – Marketing -Vulpe Olesea, lector superior. univ

Suport de curs – Turism internațional -Vulpe Olesea, lector superior. univ

Suport de curs – Turism rural -Vulpe Olesea, lector superior. univ

Tehnologii de comunicare informațională- Popovici Ilona, lector superior universitar

Matematici aplicate în economie-Anastasia Mocanu-lector superior universitar

Statistica economică-Anastasia Mocanu-lector superior universitar

Contabilitatea managerială, conspect- Nedelcu Ana, asistent universitar

Managementul organizaţiei şi al resurselor umane, Roşca – Sadurschi Liudmila, lector superior univ

Finanțe publice, Podbeglîi Anatol– lector superior