REGULAMENTE FUNCȚIONALE ȘI DE PERSONAL

Regulament cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior

Regulamentul de evaluare a calității cadrelor didactico-științifice din Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul

Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master

Regulamentul-tip de funcționare al Centrului universitar de cercetare științifică, dezvoltare și inovare

REGULAMENTE DE ORGANIZARE A STUIILOR LICENȚĂ/MASTER

Regulamentul USC de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu

Regulament antiplagiat

Regulamentul USC de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master

Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master-mod.2015

Regulament privind organizarea și administrarea site-ului USC

Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților

Regulamentul de ordine internă a căminelor

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul II-studii superioare de master

Regulamentul USC privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească

Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior