feimFacultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate a fost înființată în 1999 și a fost numită la acea vreme Facultatea Știinte Reale. Din 2004 facultatea a fost reorganizată sub denumirea de Facultatea de Economie, Informatică și Matematică. Din 2015 a fost reorganizată sub denumirea de Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.

În prezent facultatea reprezintă o componentă însemnată a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, fiind una dintre cele mai dinamice facultăți, care aspiră permanent către întreținerea unui mediu propice învățării de înaltă calitate, prin pasiunea pentru cunoaștere și inovare a cadrelor didactice. Facultatea dispune de personal didactic și științific profesionist, entuziast și deschis spre provocările noii generații.

Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate asigură un învățămînt performant, avînd ca misiune principală formarea tinerilor specialiști în domeniul economiei, informaticii și ingineriei, în funcție de cererile de pe piața muncii și de nevoile dezvoltării socio-economice ale regiunii de sud a Moldovei.

Activitatea profesional-didactică a facultății este asigurată de departamentele:

 • Ştiinţe Economice
 • Inginerie și Științe Aplicate

Facultatea noastră oferă studenților programe academice moderne la nivel de licență și masterat. În prezent, facultatea gestionează următoarele programe de licență:

 • Contabilitate;
 • Finanţe si banci;
 • Business şi administrare;
 • Turism;
 • Marketing și logistică
 • Informatică;
 • Inginerie şi management în transporturi;
 • Inginerie și Mangement în industria alimentară;
 • Inginerie și Management în agricultură;
 • Matematică şi Informatică;
 • Informatică și Fizică;
 • Informatică şi Matematică.

De asemenea, facultatea oferă și 3 programe de master:

 • Antreprenoriat și administrarea afacerii
 • Tehnologii informaţionale în instruire
 • Gestiunea financiar-contabilă a afacerii

Studiile se desfașoară la învatamîntul cu frecvență de zi și învățămîntul cu frecvență redusă, la locuri finanțate din buget și la locuri prin contract cu achitarea taxei de studii.

Facultatea dispune de săli de studii și laboratoare dotate cu echipamente performante de ultimă generație, astfel, oferind studenților condiții excelente de studiu și cercetare.

Facultatea oferă studenților nu doar programe academice, dar și experiențe de neuitat, relații interumane de cea mai bună calitate, un mediu de învățare stimulativ de calitate ridicată. Activitățile educative sunt menite să contribuie la dezvoltarea multilateral a studenților, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale și afirmarea studențlor nu numai în cadrul orelor.