Note de curs – Planificarea și gestiuniea întreprinderii-Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Note de curs – Economia antreprenoriatului -Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Note de curs – Dezvoltarea inovaţională a întreprinderilor -Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Note de curs-Managementul calității-Todos Irina, dr. conf.univ.

Tehnologie şi control în industria uleiului, Note de curs-Ceclu Liliana-Dr., lector universitar

Protecția mediului ambiant, Note de curs-Ceclu Liliana-Dr., lector universitar

Proiectarea produselor noi, Note de curs-Ceclu Liliana-Dr., lector universitar

Mecanica teoretică, Note de curs- Bunea Marina, lect. univ.

Suport de curs -Doctrine economice- Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Suport de curs -Teoria economică- Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Suport de curs – Comunicarea și corespondența în afaceri -Vulpe Olesea, lector superior. univ.

Suport de curs – Marketing -Vulpe Olesea, lector superior. univ

Tehnologii de comunicare informațională- Popovici Ilona, lector superior universitar

Suport de curs – Integrare economică europeană – Noni Ludmila, lector superior. univ

Bazele nutriției-Rumeus Iurii-lector universitar

Microbiologia produselor alimentare-Rumeus Iurii-lector universitar

Microbiologia generală-Rumeus Iurii-lector universitar

Operații unitare în industira alimentară-Rumeus Iurii-lector universitar

Tehnologia şi controlul în industria panificaţiei-Rumeus Iurii-lector universitar

Chimie fizică şi coloidală, Note de curs -Vasile Curjos, lector universitar

Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Note de curs – Bunea Marina, lector universitar

Securitatea şi Sănătatea în Muncă, Note de curs- Tudor Dunas, lector superior universitar