Note de curs-Managementul calității-Todos Irina, dr. conf.univ.

Bazele asigurărilor Note de curs Miron Oxana, dr., conf.univ.

Asigurări și reasigurări, Note de curs Miron Oxana, dr., conf.univ.

Analiza economico-financiară, Note de curs -Miron Oxana, dr., conf.univ. ,Schiopu Irina, lect. univ.

Suport de curs -Doctrine economice- Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Suport de curs -Teoria economică- Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Suport de curs – Comunicarea și corespondența în afaceri -Vulpe Olesea, lector superior. univ.

Suport de curs – Marketing -Vulpe Olesea, lector superior. univ

Tehnologii de comunicare informațională- Popovici Ilona, lector superior universitar

Suport de curs – Integrare economică europeană – Noni Ludmila, lector superior. univ

Matematici aplicate în economie-Anastasia Mocanu-lector superior universitar

Statistica economică-Anastasia Mocanu-lector superior universitar

Audit, Note de curs-Donea sofia,lector supeior

Metode și tehnici fiscale, Note de curs-Donea sofia,lector supeior

Bazele contabilității, Note de curs-Schiopu Irina, lect. univ.

Bazele Managementului Financiar, Note de curs-Schiopu Irina, lect. univ.

Contabilitatea în comerţ, Note de curs-Schiopu Irina, lect. univ.

Creditarea bancară, Note de curs-Schiopu Irina, lect. univ.

Sisteme informaţionale în contabilitatea întreprinderii, Note de curs-Schiopu Irina, lect. univ.

Contabilitatea managerială, conspect- Nedelcu Ana, asistent universitar

Managementul organizaţiei şi al resurselor umane, Roşca – Sadurschi Liudmila, lector superior univ

Finanțe publice, Podbeglîi Anatol– lector superior