Membrii Consiliului:

 1. Bîrlea Svetlana, decanul Facultăţii, preşedinte
 2. Ceclu Liliana, prodecanul Facultății, vicepreședinte
 3. Bagrin Dumitru, lect. univ., Departamentul Inginerie și Științe Aplicate
 4. Miron Oxana, director departamentul Științe Economice
 5. Roșca-Sadurschi Ludmila, lect. univ., Departamentul Științe Economice
 6. Rumeus Iurie, director departamentul Inginerie și Științe Aplicate
 7. Nedelcu Ana, dr., conf. univ.,  Departamentul Științe Economice
 8. Noni Ludmila, lector universitar, catedra EMAS
 9. Popovici Ilona, lect. univ., Departamentul Inginerie și Științe Aplicate
 10. Donea Sofia,  lect. univ., Departamentul Științe Economice, reprezentant comitetul sindical
 11. Șchiopu Irina, lect. univ., Departamentul Științe Economice
 12. Jurcă Alexandru, student grupa IMA1501, membru Comitetului Sindical studențesc al facultății
 13. Bogdan Adriana, studentă grupa BA 1701.