Conferința Științifică Studențească

Conferința Științifică Studențească

Joi, 4 mai 2017, s-a desfășurat Conferința Științifică Studențească în cadrul Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate. La Conferința au fost invitați să participe toți studenții facultății de la nivel Licență și Masterat, indiferent de specializare. Studenții au prezentat cercetările proprii pe 2 secții: Științe Economice (moderator: Roșca-Sadurschi Liudmila) și Științe Inginerești (moderator: Ceclu Liliana). Cele mai bune lucrări au fost premiate.

Rezultatele Conferintei Studentesti FEISA
1. Sectia Stiinte Economice
Premiul I – Ernu Vasilisa, anul II, grupa C 1501
Premiul II – Padure Veronica, anul III, grupa C 1401
Premiul III – Rusuleac Nadejda, anul II, grupa BA 1501

2. Sectia Stiinte Exacte si Ingineresti
Premiul I – Tutovan Cristina, anul IV, grupa IMIA 1301
Premiul II – Parvana Catalin, anul III, grupa IT 1401
Premiul III – Munteanu Marina si Circhelan Oleg, anul II, grupa IM 1501

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.