DSC_0296 nouCatedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă a fost fondată ca structură didactică şi de cercetare în cadrul Facultăţii de Economie, Informatică şi Matematică în anul 2006, prin divizarea catedrei de Economie.Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă asigură pentru specializările facultăţii – Finanţe şi bănci, Contabilitate, Business şi administrare, Turism, Inginerie şi management în industria alimentară, Inginerie şi management în transporturi (naval) – efectuarea activităţilor didactice, predare-învăţare şi seminarizare la disciplinele: Finanţe publice, Bazele contabilităţii, Finanţele întreprinderii, Contabilitatea financiară, Analiza economico-financiară, Evidenţă şi management financiar, etc. Colectivul catedrei Finanţe şi Evidenţă Contabilă este format din persoane motivate şi receptive la efort gestionează cu profesionalism şi exigenţă disciplinele de studiu ce se regăsesc în profesia financiară şi contabilă, percepută în toată complexitatea ei. În acest context de responsabilitate asumată, obiectivul generos pe care tinde să-l atingă Catedra constă în transmiterea de cunoştinţe teoretice utile şi formarea deprinderilor practice adecvate, astfel încât viitorii absolvenţi economişti să fie competitivi pentru a desfăşura activităţi în domeniile economice.

În prezent catedra ghidează specialităţile

Ciclu I – licență

Ciclu II – masterat

 

 

Cadre didactice

  1. Miron Oxana – șef catedră, doctor în economie, conferențiar universitar interimar, oxana1677@mail.ru
  2. Vicol Iulia – lector superior, iuliaboris@gmail.com
  3. Donea Sofia – lector superior, sdonea@mail.ru
  4. Chironachi Corina – lector superior, corinastaicu_c@yahoo.com
  5. Podbeglîi Anatol– lector superior, anatolii_pod@bk.ru
  6. Șchiopu Irina – lector universitar, irina.mircos.schiopu@mail.ru
  7. Nedelcu Ana – asistent universitar, ana_nedelcu@rambler.ru