Catedra de Matematică și Informatică a fost fondată în anul 2005, ca rezultat al divizării Catedrei de Științe Reale și Aplicative, ce a activat din momentul fondării Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (1999).

Catedra de Matematică și Informatică a fost fondată în anul 2005, ca rezultat al divizării Catedrei de Științe Reale și Aplicative, ce a activat din momentul fondării Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (1999).

Catedra de Matematică și Informatică ghidează specialitățile:

 1. Matematică și Informatică– licență;
 2. Informatică și Matematică– licență;
 3. Informatică și Fizică– licență;
 4. Tehnologii informaționale în instruire– program de master.

Specialităţile menţionate sunt cu forma de învățământ la zi şi frecvenţă redusă.

Temele tezelor de licență la specialitatea „Informatică și Matematică”
Grupa IM-1301, IM-1202 Anul de studii 2016-2017

Activitatea catedrei este orientată spre creșterea cadrelor didactice și științifice, lucrul metodic  și de cercetare a membrilor catedrei, lucrul de instruire și educație a studenților, participarea la manifestări științifice, editarea suporturilor de curs, monografiilor, articolelor și a altor materiale.

În componența Catedrei de Matematică și Informatică activează profesori experimentați. Datorită măiestriei pedagogice și a competențelor manageriale a membrilor catedrei pe parcursul a 15 ani au fost pregătiți mai mult de 300 specialiști calificați în științe ale educației, care ocupă locuri destoinice în instituțiile de învățământ și a celor legate de Tehnologii informaționale.

Catedra de Matematică și Informatică menține legături de colaborare cu catedre ale instituțiilor superioare din Moldova:

 • Universitatea de Stat din Moldova,
 • Universitatea din Tiraspol  (cu sediul la Chişinău),
 • Universitatea Tehnică,
 • Universitatea de Stat din Comrat,

şi  cu unele universităţi din România:

 • Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați,
 • Universitatea ,, 1 decembrie 1918” din Alba Iulia,
 • Universitatea Pedagogică de Stat ,,Cluj Napoca” cu sediul în or. Năsăut,
 • Universitatea ,, Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea ,, A. I. Cuza” din Iași,

şi au relaţii de schimb de experienţă cu alte ţări: 

 • Centrul de calcul ,, A.A.Dorodnițîn” al Academiei de Științe din Rusia,
 • Атырауский ГОС Унив. Им.  Х. Досмухамедова, 
 • Атырауский Институт Нефти и Газа,
 • Харьковский Национальный Университет имени ,,В. Н. Каразина” , Ucraina;
 • Одесский Национальный Университет имени ,,И. И. Нечникова”  Ucraina;
 • Universitatea de Stat din Ismail, Ucraina; 
 • Universitatea Bordeuax 1 din oraşul Bordeaux, Franța.

Cadrele didactice ale Catedrei de Matematică au relaţii de colaborare şi cu Compania Aitec C.A. distribuitorul produselor MikroTik în Moldova şi  Academia MikroTik Moldova.

Catedra de Matematică şi Informatică  este formată din 5 membri şi laborant:

 1. Dumitru BAGRIN, Sef catedră, cadru didactic, lector universitar;
 2. Anastasia MOCANU, cadru didactic, lector superior universitar;
 3. Fabian Olga, cadru didactic, asistent universitar;
 4. Diana BÎCLEA, cadru didactic, doctor în ştiinţe fizico- matematice;
 5. Ilona POPOVICI cadru didactic, lector superior universitar;
 6. Irina VÎŞCU, laborant.