Notă de curs-Management industrial-Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Notă de curs – Planificarea și gestiunea întreprinderii industriale – I -Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Notă de curs – Planificarea și gestiunea întreprinderii industriale – II -Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Notă de curs – Economia antreprenoriatului -Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Notă de curs – Dezvoltarea inovațională a întreprinderilor -Andrei Popa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Notă de curs-Managementul calității-Todos Irina, dr. conf.univ .

Suport de curs -Doctrină economică- Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Suport de curs -Teoria economică-Gîrneț Slavic, lector super. univ.

Suport de curs – Comunicarea și corespondența în afaceri -Vulpe Olesea, lector superior. univ .

Suport de curs – Marketing – Vulpe Olesea, lector superior. univ

Tehnologii de comunicare informațională – Popovici Ilona, lector superior universitar

Suport de curs – Integrarea economică europeană – Noni Ludmila, lector superior. univ

Matematici aplicate în economie – Anastasia Mocanu – lector superior universitar

Statistica economică-Anastasia Mocanu-lector superior universitar

Contabilitatea managerială, conspect – Nedelcu Ana, asistent universitar

Managementul organizației și al resurselor umane, Roșca – Sadurschi Liudmila, lector superior univ

Finanțe publice, Podbeglîi Anatol- lector superior